• ПРИ ПОРЪЧКА НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ВРАТИ - БЕЗПЛАТЕН ЧИСТ МОНТАЖ